Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SESTRY SLUŽOBNICE: POMÁHAJÚ CHORÝM, NÚDZNYM ČI NECHCENÝM

07.04.2021 | Pozvánka/Príhovor

Patria do byzantskej tradície a poznáme ich ako Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Hľadajú Božiu slávu a snažia sa vytvárať spoločenstvo lásky. Sestry sa od začiatku starali o chorých či núdznych a taktiež otvárali sirotince a budovali kláštory.
Každý mesiac bude vysielať školu modlitby bl. sestry Jozafáty prostredníctvom nášho kanála LOGOS TV.
❗❗Na takéto zjednotenie v modlitbe so Sestrami služobnicami sa môžete tešiť už dnes o 19:00 hod a následne každý mesiac 20. dňa.


Facebook Instagram Youtube