Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

HOMÍLIA - VLADYKA JÁN BABJAK - Žijeme v tomto štáte, aj keď rozhodnutia sú, aké sú

08.04.2021 | Homílie

Vladyka Ján Babjak SJ sa v homílii, ktorú Vám prinášame zamýšľa nad potrebou Eucharistie, nad potrebou prežívania duchovného života. V tejto ťažkej dobe ľudia stále viac volajú po sviatostiach, po Ježišovi.


Facebook Instagram Youtube