Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL VASIĽ SJ UDELIL KŇAZSKÚ VYSVIACKU JEZUITOVI MARTINOVI BENKOVI

13.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších a bola vopred nahlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave. Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z evanjelia Tomášovej nedele. Poukázal na skúsenosť apoštolov so vzkrieseným Kristom, ku ktorej sú pozvaní všetci kresťania a z ktorej špecifickým spôsobom čerpal aj sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov. Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity (TFTU) a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá). V rámci nej pracoval v Košiciach a v Írsku, kde sa venoval výchove a pastorácii študentov na stredoškolskom internáte. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave. Momentálne pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trnave.


Facebook Instagram Youtube