Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

GRÉCKOKATOLÍCI V ANGLICKU RADOSTNE OSLÁVILI VZKRIESENIE KRISTA

15.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Londýne oslávili spoločne na dvoch svätých liturgiách. Kvôli lokálnym protipandemickým opatreniam sa na nich nemohlo zúčastniť toľko ľudí, koľko by si prialo. Otec Siarhiej, správca bieloruského a slovenského gréckokatolíckeho spoločenstva v Londýne však v kázni na prvej sv. liturgii veriacich povzbudil, že nielen dnes, ale v každú nedeľu, hoci bez veľkonočných košíkov a iných tradícií, oslavujeme Ježišovo vzkriesenie. Otec Siarhiej tiež nabádal veriacich, aby sa tešili, vážili si a plne využívali to, čo im Boh ponúka v podobe slovenského gréckokatolíckeho spoločenstva. Druhú svätú liturgiu slávil vladyka Kenneth Nowakowski, londýnsky eparchiálny biskup. Veriacich povzbudil, aby v dnešných časoch utrpenia a strachu nestrácali nádej, ale upriamili svoje oči na Krista. Pre kresťanov má byť každodenným smerníkom. Aj vladyka vyzdvihol to, že hoci sme v cudzine, nie sme si navzájom cudzí, lebo krstom sme sa všetci stali Božími deťmi, a teda bratmi a sestrami vzkrieseného Krista, bez rozdielu na to, odkiaľ pochádzame a akým jazykom či nárečou rozprávame. Nakoniec eparchiálny biskup Kenneth odovzdal pozdrav od vladyku Milana Lacha z ruthenskej eparchie Parma, Ohio (USA) a na záver sa podelil s úsmevnou a nezabudnuteľnou príhodou s vladykom Cyrilom Vasiľom z dávnych čias zo seminára z Ríma.


Facebook Instagram Youtube