Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVIATKY KRISTOVEJ PASCHY 2021 V KOŠICKEJ KATEDRÁLE

16.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Už druhé sviatky Paschy boli poznačené pandémiou Covid19. Veriaci sú na Slovensku už 3 mesiace odkázaní na sledovanie bohoslužieb len prostredníctvom televízie či sociálnych sietí, v košickom katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky bol zabezpečený plnohodnotný prenos všetkých bohoslužieb, aby radostné posolstvo sviatkov Kristovej Paschy mohlo zaznieť vo všetkých rodinách. Veľkonočné obrady otvoril vo štvrtok podvečer vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, slávením liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou. Vo svojej homílii vladyka upriamil pozornosť na dôležitosť modlitby, ktorá pomohla Ježišovi prijať vôľu svojho nebeského Otca. Veľká sobota je dňom odpočinku. Tak ako Boh na siedmy deň odpočíval, aj Kristus leží v hrobe. Jeho odpočinok však nie je pasívny, ale zostupuje do predpeklia, ničí vládu smrti a vyslobodzuje jej zajatcov. Tým už poukazuje na nastávajúce dielo Vzkriesenia. V tento deň, ktorý je plný protikladov a zdanlivého napätia medzi zármutkom a potešením, slzami a radosťou, sa vladyka Milan Chautur pomodlil tzv. Nadhrobnú alebo Jeruzalemskú utiereň v michalovskej Bazilike minor, kam zavítal v rámci pravidelného slávenia Fatimských sobôt. V samotnú Svätú a veľkú nedeľu Paschy vladyka Cyril slúžil v skorých ranných hodinách Utiereň Vzkriesenia. V tme, so sviecou v rukách, spolu s nevyhnutnou asistenciou obišiel katedrálny chrám, aby pri jeho dverách prvýkrát zaspieval za zvuku všetkých zvonov radostné Christos Voskrese – Kristus vstal zmŕtvych. Po utierni nasledovalo posvätenie paschálnych (veľkonočných) pokrmov. Počas archijerejskej sv. liturgie slávenej na Svetlý pondelok zaznel pastiersky list košických gréckokatolíckych biskupov k tohtoročným sviatkom Paschy. Vysielanie všetkých veľkonočných obradov bolo zabezpečené prostredníctvom TV Zemplín, TV Logos a sociálnych sietí. Záznamy bohoslužieb je možné nájsť v archívoch jednotlivých televízii alebo na facebookovej stránke „Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.“ Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube