Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ZHRNUTIE NAJNOVŠIEHO VYDANIA ČASOPISU SLOVO

19.04.2021 | Pozvánka/Príhovor

Drahí veriaci, aj tentokrát Vám prinášame novinky zo sveta katolíckeho časopisu SLOVO. V novom vydaní si prečítate: - Vzkriesenie podľa Starého Zákona - Rozhovor z obce Slovinky o zvykoch počas Paschy - Význam domácich miláčikov pre výchovu dieťaťa - Sv. Alžbeta a jej príbeh A okrem týchto nájdete v časopise aj ďalšie zaujímavé témy, tak si ho neváhajte kúpiť a aj takýmto spôsobom obohatiť svoj duchovný život.


Facebook Instagram Youtube