Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V SLOVINKÁCH

27.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Posledný aprílový víkend už tradične patrí eparchiálnej odpustovej slávnosti ku cti svätého veľkomučeníka Juraja v Slovinkách. Kým minulý rok sa konala kvôli pandémii bez účasti veriacich, tohto roku už zlepšená pandemická situácia dovoľovala aspoň obmedzenú účasť, pri zachovaní všetkých pandemických opatrení. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vo svojej homílii vyzdvihol príklad mučeníctva, ktoré „nebeží tam, kde bežia ostatní“, ale rozhoduje sa v súlade s Božím vedením a ide vlastnou cestou, k čomu každý dostal ten najväčší dar – slobodu a s ňou zároveň i zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Dostali sme ju z titulu kresťana – pokrsteného, pomazaného ako Kristovho vojaka , ktorým bol aj sv. Juraj a označeného jeho pečaťou. Spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom sa slávnosti zúčastnili aj otec Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, otec Martin Mráz, tajomník biskupa, otec Jaroslav Štefanko, protopresbyter spišskonovoveského protopresbyterátu a otec Tomáš Mikunda, administrátor farnosti. Priamy prenos nedeľnej slávnosti mohli veriaci sledovať prostredníctvom TV Zemplín a TV Logos ako aj na sociálnych sieťach Košickej eparchie.


Facebook Instagram Youtube