Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ZOMREL OTEC DÁVID ZORVAN

28.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V utorok 27. apríla 2021 zomrel kňaz Košickej eparchie, o. Dávid Zorvan. Zomrel zaopatrený sviatosťami po ťažkej a krátkej chorobe vo veku 46 rokov a v 23. roku kňazskej služby. Archijerejská sv. liturgia spojená s kňazským pohrebom bude v piatok 30. apríla 2021 o 9:30 h v gréckokatolíckom chráme v Slanskom Novom Meste, kde bude aj pochovaný. Dávid Zorvan pochádzal zo starej kňazskej rodiny, ktorá dala Cirkvi mnohých kňazov. Bol najstarší z desiatich súrodencov. Pred diakonskou a kňazskou vysviackou v roku 1997 prijal sväté tajomstvo manželstva. Boh mu spolu s manželkou Marcelou požehnal synov Daniela, Simeona, nenarodeného Rubena, dcéry Rút, Sofiu, Ráchel a Sáru. Jeho ľudská, rodinná i kňazská formácia bola celý život spojená s Neokatechumenátnou cestou. Bol členom Liturgickej komisie pri KBS, predsedom liturgickej komisie Gréckokatolíckeho Košického exarchátu a členom Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie. Istý čas pôsobil ako redaktor časopisu LOGOS. Celý svoj kňazský život zasvätil aj pastorácii mládeže. Bol členom Rady pre mládež Košickej eparchie, zodpovedný za pastoráciu mládeže v trebišovskom protopresbyteráte, neskôr bol jej ideovým členom. Svoj hudobný talent využíval počas evanjelizačných koncertov skupiny Anastasis a v kňazskom zbore Košickej eparchie. Celý svoj kňazský život žil naplno. Plný optimizmu a dobrej nálady vždy vedel potešiť každého, pri každej príležitosti a v každej situácii. Aj v posledné mesiace ťažkej choroby žehnal, radil a povzbudzoval všetkých v jeho blízkosti. Očistený utrpením bol povolaný do večnosti 27. apríla 2021, na sviatok sv. Simeona, Pánovho príbuzného, a zároveň na 24. výročie svojej diakonskej vysviacky.


Facebook Instagram Youtube