Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V SLANSKOM NOVOM MESTE SA NAPOSLEDY ROZLÚČILI S GRÉCKOKATOLÍCKYM KŇAZOM DÁVIDOM ZORVANOM

02.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Vo farskom chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Slanskom Novom Meste sa v piatok 30. apríla konala posledná rozlúčka so zosnulým miestnym farárom Dávidom Zorvanom. Otec Dávid zomrel 27. apríla zaopatrený sviatosťami v kruhu svojej manželky a detí, po ťažkej a krátkej chorobe. Z dôvodu platných protipandemických opatrení boli pohrebné obrady rozdelené do dvoch dní. Vo štvrtok večer slávil archijerejskú sv. liturgiu v miestnom chráme vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Spolu s ním ďakovalo za život otca Dávida aj množstvo kňazov z celej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi, ktorí sa spojili po liturgii aj v modlitbe Parastasu. Všetkým prítomným sa v ten večer prihovoril v mene kňazov otec Maroš Riník, farár farnosti Trhovište. Zároveň sa postupne pri jeho truhle vystriedali v modlitbe aj mladí, ktorým otec Dávid zasvätil veľkú časť svojho kňazského života a členovia Neokatechumenátnej cesty, ktorá prispela k jeho ľudskej a kňazskej formácii. V piatok dopoludnia posledná rozlúčka so zosnulým kňazom vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou spojenou s kňazským pohrebom. Spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ viedol pohrebné obrady vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Po sv. liturgii sa prítomným prihovoril vladyka Cyril. Poukázal na to, že rodina otca Dávida bola medzi prvými, ktorú navštívil už v úrade apoštolského administrátora. Tak ako celý život ohlasoval otec Dávid Ježiša Krista svojim slovom, dnes jeho rodina ohlasuje Krista svojím postojom viery k smrti svojho otca. Vičnaja pamajať! Christos voskrese! Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...​ Zdroj: TSKE Foto: Samuel Riník


Facebook Instagram Youtube