Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PRIAMY PRENOS ARCHIJEREJSKEJ SV. LITURGIE Z ROTUNDY ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA

13.05.2021 | Pozvánka/Príhovor

Drahí diváci, spoločne so Zemplínskym múzeom v Michalovciach Vás pozývame sledovať archijerejskú sv. liturgiu z rotundy, ktorá sa nachádza v areáli Zemplínskeho múzea. Tešíme sa na vás v sobotu 15. mája o 17.00 hod prostredníctvom našej Televízie Zemplín.


Facebook Instagram Youtube