Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Nezaujímame sa o našich predkov a o naše dejiny - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

17.05.2021 | Homílie

Pri príležitosti Noci múzeí a galérií sa v Zemplínskom múzeu v Michalovciach konala archijerejská sv. liturgia. Vypočujte si homíliu, ktorú si pre Vás z tohto miesta pripravil vladyka Cyril Vasiľ SJ o láske k našim duchovným predkom a k našim dejinám.


Facebook Instagram Youtube