Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

MAĎARSKÁ VLÁDA PODPORÍ OBNOVU 6 CHRÁMOV KOŠICKEJ EPARCHIE

17.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V utorok 11. mája 2021, sa v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Komárne stretli zástupcovia gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklósom Soltészom. Po pracovnej porade s generálnymi a biskupskými vikármi, zodpovednými za pastoráciu maďarských veriacich vo svojich biskupstvách, štátny tajomník na tlačovej konferencii vyhlásil, že v rámci „Programu na obnovu maďarských chrámov“ dostanú cirkvi na Slovensku 1,5 miliárd forintov, čo je približne 4,2 miliónov eur. Podporu dostane spolu 100 chrámov: 68 rímskokatolíckych, 6 gréckokatolíckych, 25 reformovaných a 1 synagóga v Komárne. Osobitným spôsobom podporí maďarská vláda obnovu fresiek komárňanskej baziliky sv. Ondreja, pre ktorú vyčlenila 1 milión eur. Košickú eparchiu na stretnutí zastupoval o. Vojtech Boháč, synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich a o. Jozef Vaszily, dekan maďarského protopresbyterátu. Celkovú sumu dotácie vo výške 175.640 eur si rozdelia nasledovné farnosti Košickej eparchie: Dobrá, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Pribeník, Cestice a Zemplín. Výška finančného príspevku sa pohybuje od 5.000 do 42.000 eur na jeden chrám. Podpora je určená prednostne pre vonkajšiu obnovu chrámov. Dotácie dorazia v najbližších týždňoch, aby sa práce už v lete mohli začať. Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021... Zdroj: TKKE informoval: Vojtech Boháč Foto: Szalai Erika/Felvidék.ma


Facebook Instagram Youtube