Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Spomienka na Prešovský sobor a odhalenie pamätnej tabule

18.05.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 250: Uplynulo už 71 rokov od smutnej udalosti, ktorou bola násilná likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila spomienková slávnosť, počas ktorej bola odhalená pamätná tabuľa na všetkých, ktorí trpeli a dokonca zomreli pre vieru. Poďte sa s nami pozrieť na túto udalosť, ktorej sa zúčastnil aj vladyka Ján Babjak SJ.


Facebook Instagram Youtube