Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

TURIČNÉ VYDANIE ČASOPISOV SLOVO A SLOVO+

25.05.2021 | Pozvánka/Príhovor

Poďte si spoločne s nami pozrieť prehľad nových vydaní gréckokatolíckeho časopisu Slovo a časopisu SLOVO+. V časopise Slovo nájdete témy sviatku Svätého ducha či osláv Užhorodskej únie v Ríme. Zatiaľčo sa nové vydanie Slovo+ sústreďuje na ženy a ich postavenie v cirkvi. ☺ Nenechajte si toto zaujímavé čítanie ujsť.


Facebook Instagram Youtube