Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Matéria nedokáže nasýtiť dušu a srdce človeka - VLADYKA JÁN BABJAK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

04.06.2021 | Homílie

3. júna 2021 v gréckokatolíckom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľubici pochovali Jána Lacha, otca vladyku Milana Lacha. Vypočujte si homíliu, ktorá zaznela počas zádušnej sv. liturgie. Predniesol ju vladyka Ján Babjak, ktorý pri spomienke na zosnulého povedal: „Konať dobro a ochotne pomáhať svojim blížnym je priamočiara cesta k Bohu. A on veru po nej kráčal.“


Facebook Instagram Youtube