Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (442) Sv. Izák Sýrsky - Všetko je dar

06.06.2021 | Otcovia Púšte

Všetko je dar! Dôverujme Bohu, že nám dáva všetko, čo potrebujeme na ceste k spáse a buďme vďační!


Facebook Instagram Youtube