Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (441) Sv. Izák Sýrsky - Znak Božej prozreteľnosti

05.06.2021 | Otcovia Púšte

Duchovné vízie a zjavenia prichádzajú k človeku skrze Božie milosrdenstvo ako znak jeho prozreteľnosti. Svätý Izák Sýrsky poukazuje na tri skupiny ľudí, ktorým sa dostáva tohto daru.


Facebook Instagram Youtube