Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

MARIÁNSKE PÚTNICKÉ MIESTA CREA A KLOKOČOV PODPÍSALI VYHLÁSENIE O DUCHOVNOM PRÍBUZENSTVE

09.06.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ počas uplynulého víkendu navštívil severotaliansku diecézu Casale Monferrato. Cieľom jeho pastoračnej návštevy bola prezentácia jubilujúceho eparchiálneho pútnického miesta Klokočov a podpísanie vyhlásenia o duchovnom príbuzenstve medzi dvoma mariánskymi svätyňami – talianskou Creou a slovenským Klokočovom. V sobotu privítal vladyku Cyrila v priestoroch sídla diecézy Mons. Gianni Sacchi, biskup diecézy Casale Monferrato. V popoludňajších hodinách sa v bazilike Panny Márie, na sv. vrchu Crea, zúčastnili modlitby veľkej večierne, ktorú spolu so skupinou katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc viedol archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. Po modlitbe večierne nasledoval koncert košického katedrálneho zboru spojený s prezentáciou pútnického miesta Klokočov. Vyvrcholením slávnosti bola nedeľná archijerejská sv. liturgia, ktorú spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom slávil miestny biskup Mons. Gianni Sacchi a Mons. Giampio Luigi Devasini. V závere liturgie bolo podpísané vyhlásenie o duchovnom príbuzenstve medzi sanktuáriom Crea a Klokočovom. Zástupcovia obidvoch biskupstiev v tomto vyhlásení deklarujú, že „úcta k Presvätej Bohorodičke, Panne Márii zjednocuje v hlbokom spoločenstve Cirkvi byzantskej a latinskej tradície, ktoré zjavujú tvár jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi.“ V závere vyhlásenia obidvaja hierarchovia zverili všetkých svojich veriacich pod ochranu Presvätej Bohorodičky, ktorá je vzývaná v mariánskych svätyniach Klokočov a Crea, „ aby skrze modlitby posvätného ruženca a Akatistu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou ľudovej zbožnosti našich miestnych cirkví, sa prihovárala k svätej a nedeliteľnej Trojici, aby prekvitalo, upevňovalo a zveľaďovalo sa bratské zdieľanie vzájomných duchovných, cirkevných, teologických a kultúrnych bohatstiev medzi našimi dvoma Cirkvami.“ Klokočovská svätyňa oslavuje 350. výročie od zázračného slzenia ikony Božej Matky, ktoré sa udialo v roku 1670, počas náboženských vojen, ktoré zmietali Európu v 17. storočí. Svätyňa v Crea oslavuje 200. výročie od svojho znovuobnovenia. Myšlienka duchovne prepojiť tieto dve mariánske svätyne sa zrodila pred niekoľkými rokmi, počas stretnutia niekoľkých kňazov diecézy Casale Monferrato a Košickej eparchie a vďaka Mons. Francescovi Mancinellimu, rektorovi pútnického miesta v Crea, bola aj zrealizovaná.


Facebook Instagram Youtube