Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie

15.06.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 252: Zasvätený život sa nachádza v samom srdci Cirkvi ako prvok rozhodujúceho významu pre jej poslanie. V gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobí viacero rehoľných spoločenstiev. V dnešnom Gréckokatolíckom magazíne Vám priblížime Kongregáciu sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré Vám každý mesiac v spolupráci s LOGOS TV prinášajú školu modlitby bl. Jozafáty.


Facebook Instagram Youtube