Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA MILAN STIPIĆ VYSVÄTIL RODÁKA ZO SLOVENSKA ZA KŇAZA

23.06.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Na sviatok svätého apoštola Júdu Tadeáša, v sobotu 19. júna v gréckokatolíckej katedrále Najsvätejšej Trojice, križevacký eparchiálny biskup Križevackej vladyka Milan Stipić, vysvätil rodáka zo Slovenska diakona Jana Jakubova za kňaza pre potreby tejto eparchie.Otec Ján sa narodil vo Vranove nad Topľou na Slovensku. Absolvoval tri roky štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a súčasne formácie v Gréckokatolíckom teologickom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove. V štúdiu nemeckého jazyka a neskôr teológie pokračoval na Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt v Eichstätte formáciou na Collegium Orientale Eichstätt. Po roku sa prihlásil na pokračovanie teologického štúdia na KBF v Splite a ukončil 4. ročník teologického štúdia. V poslednom roku štúdia promoval na Filozoficko-teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Záhrebe. V roku 2019 prijal sviatosť manželstva v gréckokatolíckej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Diakonskú vysviacku prijal na Slovensku z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie 15. augusta 2020 v Klokočove.


Facebook Instagram Youtube