Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Nedajme sa odradiť pri hlásaní evanjelia - VLADYKA JÁN BABJAK - HOMÍLIA / KÁZEŇ

05.07.2021 | Homílie

Milí veriaci, pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda Vám prinášame homíliu, ktorú predniesol vladyka Ján Babjak počas intronizácie nového košického sídelného biskupa Cyrila Vasiľa. Vo svojej homílii vladyka Ján pripomenul, že posolstvo a odkaz sv. Cyrila a Metoda je veľmi aktuálny aj v dnešnej dobe.


Facebook Instagram Youtube