Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (483) - Povzbudenie k múdrosti a rozvážnosti

17.07.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky zdôrazňuje, že je potrebné začať asketický zápas v malých každodenných veciach.


Facebook Instagram Youtube