Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Čo je prejavom milosrdenstva? - MONS. ANDREJ IMRICH – HOMÍLIA / KÁZEŇ

10.08.2021 | Homílie

Drahí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol Mons. Andrej Imrich počas odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej. Sme len slabí ľudia, a tak si často ubližujeme, z čoho vznikajú napätia a rozbroje. K šťastnému životu však potrebujeme pokoj - v konfliktoch sa nedá žiť. Potrebujeme pokoj. Ten však dosiahneme len zmierením a odpustením. Odpúšťa ten, kto zažil krivdu. A tá krivda bolela, bolí a bude bolieť dovtedy, kým ukrivdený naozaj neodpustí.


Facebook Instagram Youtube