Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Zmietame sa medzi smrťou a spásou - OTEC JONÁŠ MAXIM – HOMÍLIA / KÁZEŇ

17.08.2021 | Homílie

Milí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú pri príležitosti odpustovej slávnosti v Klokočove predniesol otec Jonáš Maxim, ihumen Univskej laury na Ukrajine. Otec Jonáš poukázal na to, že od druhého storočia je Panna Mária prezentovaná svätými otcami Cirkvi ako Nová Eva. „Pramatka ľudí Eva sa v raji stretáva s hadom – diablom, teda padlým anjelom. Nová Eva sa stretáva s archanjelom Gabrielom – Božím poslom. Dalo by sa povedať, že rozdiel je tu snáď len v tom „kto hovorí“ a čo prináša."


Facebook Instagram Youtube