Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTEC ĽUBOMÍR PETRÍK – Prečo bude pápež sláviť byzantskú liturgiu?

03.09.2021 | Pápež na Slovensku

Návšteva Svätého Otca v Prešove bude historickou udalosťou, na ktorú sa tešia tisícky veriacich. V Prešove bude Svätý Otec slúžiť liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Prečo sa rozhodol pápež sláviť byzantskú liturgiu?


Facebook Instagram Youtube