Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA PETER RUSNÁK: Ktorý hriech najviac vytáča Boha?

05.09.2021 | Evanjelium na dnes

Za Ježišom prišiel farizej a pýta sa ho: „Majstre, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone?" Ježiš mu odpovedal: „Miluj Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou aj mysľou. To je prvé a najdôležitejšie prikázanie.“ Dodržujeme to aj my v našom živote?


Facebook Instagram Youtube