Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Nedávajme ľudský zákon nad ten Boží - ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK – HOMÍLIA / KÁZEŇ

10.09.2021 | Homílie

Už čoskoro navštívi Slovensko pápež František. Archimandrita Jaroslav Lajčiak sa vo svojej homílii hovorí o dôležitosti zákona lásky. O tom, že boží zákon - zákon lásky je nad tým ľudským, čo vidíme aj na príklade pápeža Františka, ktorý stavia lásku a pomoc ľuďom na prvé miesto.


Facebook Instagram Youtube