Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PÁPEŽ FRANTIŠEK – HOMÍLIA / KÁZEŇ – Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život

17.09.2021 | Homílie

Pápež František 14. septembra v Prešove predsedal Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho. Prinášame Vám homíliu Svätého Otca, ktorú predniesol v Prešove na slávnosti „Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom“. Pri tejto príležitosti povedal: „človek, ktorý má kríž v srdci, nielen na krku, nevidí v ostatných nepriateľov, ale bratov a sestry.“ Snažme sa teda aj my prijať a naplno prežívať jeho posolstvo.


Facebook Instagram Youtube