Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pápež potvrdil dôležitosť gréckokatolíckej cirkvi – Vladyka Cyril Vasiľ

19.09.2021 | Pápež na Slovensku

Od 12. do 15. septembra sa tisícky veriacich na Slovensku tešili z návštevy Svätého Otca, ktorý tu v rámci svojej apoštolskej cesty strávil až štyri dni. V utorok 14. septembra 2021 celebroval Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho v Prešove. Čo to znamená pre gréckokatolícku cirkev? Potvrdil pápež jej dôležitosť?


Facebook Instagram Youtube