Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii

21.09.2021 | Pozvánka/Príhovor

Košice, 20. september (TSKE) V sobotu 18. septembra bola slávená liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii. Stalo sa tak v rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca. Svätej liturgii predsedal otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie. Liturgiu svojím spevom doprevázali gréckokatolícki mladí z Košíc a okolia. Otec Milan spoločne s mladými Košickej eparchie pokračovali v už niekoľkoročnej tradícii slúženia liturgie východného obradu na tomto mieste. Košickí gréckokatolíci si takýmto spôsobom pripomínajú udalosť prvej svätej liturgie v Košiciach z 2.júna 1968 ešte pred oficiálnym obnovením pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu. Vo svojej homílii otec Milan poukázal na Pannu Máriu, ktorá stála pod krížom. Zastavila sa fyzicky aby sa mohla duchovne pohnúť. Aj dnešný človek potrebuje čas na to aby sa zastavil vo svojej fyzickej aktivite a dal tak priestor Bohu aby tak mohol napredovať vo svojom duchovnom živote. Vo svojom živote sa Bohorodička dokázala zastaviť a vnímať čo je Božia vôľa pre jej život, toto zastavenie jej však pomáhalo byť vnímaví na konkrétnu potrebu ľudí okolo nej.TSKEFoto: Juraj Gereg a Štefánia Čepová


Facebook Instagram Youtube