Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Každý mal inú predstavu, čo nám chce Svätý Otec povedať

21.09.2021 | Pápež na Slovensku

Od 12. do 15. septembra sa tisícky veriacich tešili z návštevy Svätého Otca, počas ktorej na Slovensku prvýkrát celebroval pápež sv. liturgiu Jána Zlatoústeho. Aké bolo slúžiť liturgiu po boku Svätého Otca? Splnil pápež naše očakávania?


Facebook Instagram Youtube