Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ak prijmeš Božiu lásku, musíš ju dať ďalej - Vladyka Peter Rusnák

22.09.2021 | Pápež na Slovensku

Od 12. do 15. septembra sme na Slovensku privítali Svätého Otca, ktorý v Prešove celebroval sv. liturgiu Jána Zlatoústeho. Splnil pápež naše očakávania? Ostane táto udalosť v našich srdciach alebo zostane pápež len spomienkou?


Facebook Instagram Youtube