Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Pápež František v Prešove – čím oslovil veriacich?

22.09.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 257: Do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa zapísal významný deň, utorok 14. September 2021. V deň sviatku Povýšenia svätého a úctyhodného Kríža bola na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove slávená archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal a na ktorej homíliu ohlásil najvyšší veľkňaz Katolíckej cirkvi, Svätý Otec František. Prečo slúžil pápež byzantskú liturgiu? Aký bol dôvod jeho návštevy na Slovensku? Aj to sa dozviete v najnovšej časti Gréckokatolíckeho magazínu.


Facebook Instagram Youtube