Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Uvedomujeme si svoje slabosti? - VLADYKA CYRIL VASIĽ - HOMÍLIA / KÁZEŇ

07.10.2021 | Homílie

Drahí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol Vladyka Cyril Vasiľ pri príležitosti sviatku Pamiatky zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá sa vďaka svojej pokore a jednoduchosti stáva našou silnou a mocnou ochrankyňou.


Facebook Instagram Youtube