Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

100 rokov redemptoristov na Slovensku

19.10.2021 | Gréckokatolícky Magazín

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN 259: Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa, známa tiež ako redemptoristi, si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. 75 rokov od svojho vzniku slávi aj viceprovincia redemptoristov v Michalovciach. O tom, čo znamená byť redemptoristom, či o tom, čo je ich poslaním, sa dozviete v novom Gréckokatolíckom magazíne.


Facebook Instagram Youtube