Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Je modlitba len splnenie povinnosti kresťana? - VLADYKA MILAN CHAUTUR - HOMÍLIA / KÁZEŇ

21.10.2021 | Homílie

Aký je náš postoj voči rodičom, učiteľom a kňazom? Kto je tou správnou autoritou v živote? Aj nad tým sa zamýšľa vladyka Milan Chautur, ktorý zdôrazňuje, že v našom živote môžu nastať okamihy, kedy sme zmätení a nevieme ako ďalej, no práve vtedy sa musíme obrátiť na Boha a modliť sa - tak ako Panna Mária.


Facebook Instagram Youtube