Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Prešove otvorili archieparchiálnu fázu synodálneho procesu

22.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Po tom čo pred týždňom v nedeľu otvoril Svätý Otec František synodálny proces nadchádzajúcej synody, jej prvú fázu na archieparchiálnej úrovni otvoril aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Stalo sa tak v nedeľu 17. októbra v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávením archijerejskej svätej liturgie. V homílii sa prítomným prihovoril prešovský protopresbyter Rastislav Baka. Vychádzajúc z evanjeliového čítania o rozsievačovi zdôraznil význam Božieho slova v živote človeka, ktoré má byť pre každého veľkou vzácnosťou, aby nič z neho nevyšlo nazmar. „Toto podobenstvo nás učí, ako byť tým najlepším prijímateľom toho čo nám ponúka samotný Boh. Aj naše srdcia môžu byť dobré, plné lásky a môžu priniesť veľkú úrodu. No naše srdce môže byť aj tvrdé, nepreniknuteľné, a to sa deje vtedy, keď slovo aj počúvame, ale nepustíme ho do vnútra. Každé Božie slovo chce vyslať do života človeka signál, že sme Bohom milovaní. A je len na každom jednom z nás, či tento signál vpustíme do svojho vnútra, alebo či vypneme vysielačku a signál nie je potom vôbec možné ani len zachytiť,“ povedal vo svojej homílii Baka. Vzorom v prijímaní Božieho slova a v jeho uskutočňovaní má byť pre človeka Božia Matka. Lebo ona pomáha očistiť si srdce a udržať si v ňom pevnú Pánovu prítomnosť až na veky, dodal v závere homílie Baka. Na konci svätej liturgie prečítal vladyka Ján pozvanie všetkých biskupov KBS, ktorí veriacich povzbudzujú, aby skrze túto synodu „spoločne kráčali, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Svätého Ducha pri ohlasovaní evanjelia.“ Zdôraznil, že biskupi a kňazi sú skrze túto synodu pozvaní vypočuť si aj hlas veriacich. Následne vladyka Ján sa pomodlil starobylú modlitbu vzývania Svätého Ducha, ktorej autorstvo sa pripisuje sv. Izidorovi zo Sevilly († 636). Touto modlitbou sa napríklad začínalo aj každé zasadanie Druhého vatikánskeho koncilu. V Prešovskej archieparchii ustanovil vladyka troch koordinátorov, ktorí budú viesť celý synodálny proces na archieparchiálnej úrovni. Menovaní boli kňazi Marcel Mojzeš, Peter Tirpák a Peter Kačur, ktorí od vladyku dostali aj osobitné požehnanie. Slávnosť spevom doprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca a veriaci ju mohli sledovať aj prostredníctvom online vysielanie internetovej televízie TV Logos.


Facebook Instagram Youtube