Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (582) - Myšlienka na smrť je darom od Boha

24.10.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky v pomerne krátkej štyridsiatej deviatej homílií sa dotýka rôznych hnutí, ktoré sú v človeku prebudené Božou prozreteľnosťou pre pokrok duše v duchovných záležitostiach.


Facebook Instagram Youtube