Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V MÁRIAPÓCSI SI PRIPOMENULI 30 ROKOV OD HISTORICKEJ NÁVŠTEVY SV. JÁNA PAVLA II.

25.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V dňoch 21. a 22. októbra sa v maďarskej národnej svätyni Máriapócs uskutočnila konferencia pri príležitosti 30. výročia od návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. Na podujatí vystúpili predstavitelia cirkevného, spoločenského i politického života z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Poľska. Každý príspevok bol obohatený aj o osobnú spomienku jednotlivých prednášajúcich na Jána Pavla II., ktorý v nedeľu 18. augusta 1991 počas svojej apoštolskej cesty do Poľska a Maďarska slávil archijerejskú sv. liturgiu na tomto mariánskom pútnickom mieste. Pre tohto svätého pápeža bol Máriapócs „miestom jednoty, kde veriaci mnohých národov uctievajú materinskú lásku Márie, ktorá sa trápi pre hriechy svojich detí a kvôli nim sa neochvejne prihovára u svojho božského Syna Ježiša… Všetky tieto národy sem prichádzajú, aby spojili svoje slzy so slzami Panny a takto ich očistili a spojili s jedinou spásonosnou obetou Ježiša Vykupiteľa.“ V konferenčnej časti vystúpil vladyka Ján Babjak SJ s prednáškou o vzťahu sv. Jána Pavla II. ku gréckokatolíkom na Slovensku. Priblížil v nej aj niekoľko osobných spomienok na svätého pápeža, s ktorým sa veľa krát stretol počas svojho kňazského pôsobenia v Ríme, či počas biskupskej služby. Spolu s nebohým biskupom Milanom Šášikom boli spoločne Jánom Pavlom II. vysvätení za biskupov v rímskej bazilike sv. Petra. Súčasťou spomienkovej udalosti bola aj spoločná modlitba večierne, počas ktorej boli v máriapócskej bazilike uložené relikvie bl. biskupa a mučeníka Teodora Romžu a bl. biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča. V kázni sa všetkým prihovoril vladyka Cyril Vasiľ. Každý prítomný si z tohto podujatia odniesol aj novú publikáciu o živote bl. biskupa P.P. Gojdiča, ktorú v maďarčine v predchádzajúcich dňoch vydal gréckokatolícky kňaz Barnabás Iván, farár vo Veľkých Kapušanoch.


Facebook Instagram Youtube