Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Ukazuje Boh vždy správny smer? - OTEC MARIÁN KUFFA - HOMÍLIA / KÁZEŇ

30.10.2021 | Homílie

Drahí diváci, prinášame Vám homíliu, ktorú predniesol otec Marián Kuffa na hore Zvir v Litmanovej. Otec Kuffa sa v homílii zamýšľa nad tým, do akej miery sme ovládaní našimi pudmi a prečo sa brodíme v “duchovnom bahne”.


Facebook Instagram Youtube