Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ FARNOSTI KOŠICE - ŤAHANOVCE

18.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Košice, 16. november (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu 14. novembra odpustovú slávnosť spojenú s oslavou 20. výročia beatifikácie patrónov chrámu. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický emeritný biskup. Pri tejto príležitosti vladyka vo svojej homílii pripomenul potrebu ľudskosti, ktorá sa dnes vytráca najmä pre matériu doby a pre túžbu po uznaní týmto svetom. Rovnako vyzdvihol aj samotných patrónov chrámu, ktorí viac ako seba vnímali druhých ľudí s ich potrebami, a preto aj ich ľudskosť prevyšovala všetko ostatné. Veriacich povzbudil k šíreniu lásky, skromnosti a pokory, ktorú svojimi vlastnými životmi ohlasovali aj spomínaní blahoslavení. Slávnosti predchádzala duchovná obnova, v ktorej veriacich svojím duchovným slovom povzbudili o. Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie a o. Vladimír Hűbler, kaplán farnosti Strážske. Otcovia zdôraznili dar farského spoločenstva a dôležitosť každého jednotlivca v ňom, rovnako ako aj potrebu vďaky za svoju farnosť, ktorej hlavou je samotný Kristus. Farnosť nedávno oslávila aj 20. výročie zriadenia a postavenia chrámu, ktorého predprípravou boli tri tematické roky farnosti.


Facebook Instagram Youtube