Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Cirkev začala trpieť vtedy, keď začal trpieť Gojdič – o. RNDr. Jozef Voskár

20.11.2021 | Pozvánka/Príhovor

4. novembra uplynulo 20 rokov od beatifikácie blahoslaveného biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Ako ovplyvnil gréckokatolícku cirkev? Ako si naňho spomínajú v dnešnej dobe? Viac o ňom sa dozviete v aktuálnom Gréckokatolíckom magazíne: https://www.youtube.com/watch?v=lUhjI...


Facebook Instagram Youtube