Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KOŠICKÝ PROTOSYNKEL NA PASTORAČNEJ NÁVŠTEVE V PRAHE

23.11.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V dňoch 20. až 22. novembra navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, Arcibiskupský kňazský seminár v Prahe. V sobotu, v rámci návštevy Prahy, otca protosynkela so seminaristami prijal v budove Apoštolského exarchátu aj vladyka Ladislav Hučko, pražský exarcha. V rozhovore pospomínali na minulé časy a venovali sa aj aktuálnym otázkam a výzvam doby.
V nedeľu na sviatok Krista Kráľa a Uvedenia Bohorodičky do chrámu na pozvanie otca Kornela Baláža, otec protosynkel predsedal staroslovienskej svätej liturgii v slovenskom gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice. Osobne potom pozdravil v rámci agapé otca Kornela a tiež otca Jána Kočerhu, ktorí sa venujú pastorácií Slovákov žijúcich v Prahe, a poďakoval im za pozvanie sláviť sv. liturgiu.
Otec protosynkel sa v seminári zúčastnil v týchto dňoch skoro všetkých spoločných slávení a v pondelok ráno predniesol pre celé spoločenstvo aj homíliu. Mal možnosť osobne pohovoriť s predstavenými, vedenými otcom rektorom Jánom Kotasom, dlhoročným priateľom Košickej eparchie i so seminaristami. S otcom rektorom sa venovali tiež aktuálnym otázkam a výzvam, ktorým čelí česká Cirkev, hovorili aj o tom, ako prebieha príprava na synodu o synodalite v rámci seminára českých diecéz i o tom, že žijú v očakávaní vymenovania nového pražského arcibiskupa.
Otec rektor vyjadril veľkú spokojnosť a radosť zo seminaristov Košickej eparchie, ktorí sú veľkým prínosom pre ich seminárne spoločenstvo v Prahe. Otec protosynkel mu zasa poďakoval za vedenie a otcovské prijatie našich bohoslovcov. Spoločne vyjadrili túžbu, že toto vzájomne obohacovanie sa cez prítomnosť našich chlapcov v Arcibiskupskom seminári v Prahe bude pokračovať aj v budúcnosti.
Zdroj: TSKE
Foto: TSKE, Arcibiskupský seminár v Prahe
Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=...


Facebook Instagram Youtube