Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (23) - Čím len bude tento chlapec?

07.12.2021 | Putovanie do Betlehema

"Požehnaný je Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A ty chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho a budeš spievať: Aleluja."


Facebook Instagram Youtube