Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (24) - Pánova ruka bola s ním

08.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Aká veľká je štedrosť Božieho daru, ak je horlivosť našej viery pripravená prijať ho! Hľa, schopnosť hovoriť, ktorá bola odňatá neveriacemu, teraz je prinavrátená spolu s duchom proroctva tomu, kto verí. ???? Putovanie do Betlehema môžete sledovať každý deň o 20:30 hod. prostredníctvom TV Zemplín a LOGOS TV.


Facebook Instagram Youtube