Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (34) - Jozef prijal svoju manželku

18.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Tieto anjelove slová, ktoré Jozef prijal vo sne, sú naplnením prisľúbenia či prísahy, vo viere, pre ktorú bol Dávid uznaný za verného a vďaka ktorej bol Abrahám ospravodlivený a nazvaný Božím priateľom.

Putovanie do Betlehema môžete sledovať každý deň o 20:30 hod. prostredníctvom TV Zemplín a LOGOS TV.


Facebook Instagram Youtube