Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (38) - Neujíma sa anjelov, ale Abrahámovho potomstva

22.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Preto sa evanjelista vysmieva a nebojí sa odhaliť vášne nášho rodu, hanebné skutky i choroby, jednoducho všetko to, kvôli čomu Božie Slovo zostúpilo na zem vo svojej dobrotivosti, aby napokon mohol oslavovať predovšetkým jeho lásku k ľudskému pokoleniu.


Facebook Instagram Youtube