Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Prečo slávime povečerie?

24.12.2021 | Pozvánka/Príhovor

Sviatky Narodenia Pána nemenia len náš bežný život, ale aj ten liturgický. Veľké sviatky si totiž vyžadujú okrem zvyčajného i nezvyčajné. Jednou z takýchto nezvyčajných služieb je aj povečerie. Prečo ho slávime nám vysvetlí o. Michal Galmus, výpomocný duchovný farnosti Košice - Furča.


Facebook Instagram Youtube