Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA - Kristus je na zemi, radujte sa!

24.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Drahí veriaci, po našom 40-dňovom putovaní sme konečne došli do Betlehema, aby sme oslávili Boha, ktorý sa z lásky k nám stal človekom.


Facebook Instagram Youtube