Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSVIACKA ZREKONŠTRUOVANÉHO INTERIÉRU FARSKÉHO BYTU

28.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu po Kristovom narodení, 26. decembra, navštívil Gréckokatolícku farnosť Michalovce vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný biskup košickej eparchie. Vladyka Milan poslednú nedeľnú liturgiu občianskeho roka, slávil spoločne s otcom Andrejom Jevčukom, chargé d’affaires apoštolskej nunciatúry v Bratislave, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom) Košickej eparchie a miestnym farárom a protopresbyterom Michalovského protopresbyterátu (dekanátu) otcom Marošom Rinikom. V homílii vladyka povzbudil veriacich k tomu, aby obnovili rodinné vzťahy, ktoré musia byť postavené na viere kráľa Dávida, patriarchu Abraháma i samotnej Svätej rodiny. V závere slávnosti sa uskutočnila posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu. Vďaka patrí všetkým veriacim michalovskej farnosti, bohuznámym darcom a firmám, ktoré pomohli pri rekonštrukcii. Christos raždajetsja!


Facebook Instagram Youtube